Rola czasopism

Po roku 1989 doszło do dynamicznego rozwoju gazet i czasopism. Media zyskały niezależność i suwerenność. Dzięki tym zmianom zaczęły pojawiać się różnego rodzaju inicjatywy wydawnicze, które pozwoliły na powoływanie czasopism różnego typu. Przyczyniło się do tego procesu zniesienie systemu koncesyjnego i cenzury, rozbicie starych struktur organizacyjnych mediów, także złamanie monopolu państwa w dystrybucji informacji, co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju konkurencji na rynku mediów.
W życiu społecznym proces komunikowania stał się ważnym elementem, którego ciężar przejęły środki masowego przekazu,
a w szczególności różnego typu czasopisma lokalne, regionalne i inne, które bez przeszkód mogły się rozwijać.Tymczasowa Komisja Organizacyjna "Solidarność" w FUWK "Konwektor" w Lipnie jako zarejestrowany związek, który jako jedyny w województwie posiada własny zaprzysiężony sztandar.W wywiadzie z Wojciechem Piaseckim oraz Włodzimierzem Lewandowskim, kandydatami na funkcję przewodniczącego. Kandydaci podjęli burzliwą dyskusję na temat redukcji w kadrze pracowniczej, płac a także funkcjonowaniu administracji zakładu.


II walny zjazd NSZZ "Solidarność", na którym 334 delegatów wybierało przewodniczącego zarządu regionu. W drugiej turze wygrał Zdzisław Malinowski z "Manometrów".


Rozmowa ze Zdzisławem Malinowskim, przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Mimo pobytu za granicą utworzył własny związek "Solidarność". Powrócił do Polski dwa tygodnie przed stanem wojennym. Nie mają zamiaru spoczywać na laurach, lecz przeciwstawiać się problemom tj. bezrobocie. Chcą wpłynąć na przyspieszenie tempa budowy spółdzielni mieszkaniowych jak i komunalnych.


Józef Maciejewski jako jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" w zakładzie i regionie w 1980 roku. Był internowany jednak z Zakładu Karnego w Mielęcinie wyszedł po dwóch miesiącach.Kontynuował działalność w podziemiu. Poddawany rewizjom, kilkukrotnie zatrzymywany. Został przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu. Na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej.


W ZM "Ursus" we Włocławku odbyły się wybory kierownictwa NSZZ "Solidarność". W skład 16-osobowej komisji zakładowej weszli w większości członkowie Tymczasowej Komisji Założycielskiej. Na przewodniczącego Prezydium Zarządu wybrano Józefa Filińskiego. W wyborach brało udział 57 delegatów co stanowi 10 proc. ogółu zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Następnym krokiem w działalności będzie powołanie komisji problemowych, ustalenie struktur zakładowych oraz omówienie programu działania.


Rozmowa z Wlodzimierzem Tomaszewskim na temat "Solidarnosci" w FUT "Wisla".Porusza sprawy wspólpracy zwiazku z pracownikami zakladu.


Wydarzenia dziejące się pół roku po obradach okrągłego stołu. Artykuł opisuje sytuację, która miała miejsce po powrocie Jerzego Płażewskiego, Karola Majewskiego i Zdzisława Zasadzińskiego z wizyty u Lecha Wałęsy. Przedstawia także stanowisko ludzi wobec działań Solidarności po obradach.


Artykuł na temat odbudowy zwiazku w Manometrach. Opisuje sytuacje majaca miejscie 2 miesiace od pojawienia się Tymczasowej Komisji Organizaycjnej w tym zakladzie, a także ukazuje profil kandydata do senatu - Bartłomieja Kołodzieja.


Wywiad z Józefem Maciejewskim, przewodniczacym Tymczasowej Komisji Zalozycielskiej NSZZ "Solidarność" Kujawskiej Fabryki Manometrów na temat dzialalności zwiazku w regionie, a także wyborów w "Manometrach".


Krótka notka na temat zjazdu wloclawskiej "Solidarności".