Dariusz Jaworski

Dariusz Jaworski urodził się 8 marca 1963 roku we Włocławku. Z zawodu historyk. Obecnie Radny Miasta Włocławek z ramienia PiS. Absolwent Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Aktywny działacz „Solidarności” do czasów obecnych. Był kurierem struktur „Soldarności”. Zajmował się również rozprowadzaniem ulotek. W latach 80-tych został aresztowany za swą propagandową działalność.


Pan Dariusz Jaworski udzielił nam bardzo dużo cennych informacji o latach przełomu 1989/90, ale i nie tylko. Dzięki tej rozmowie mogliśmy dowiedzieć się, jak działały podziemne struktury, jakie represje nakładała uprzednia władza oraz jak wyglądała działalność aktywistów w naszym mieście. Zrozumieliśmy również, jak młodzi ludzie, którzy wtedy, mając 18-19 lat, angażowali się w dziłalność "Solidarności".Uzyskane materiały