Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski urodził się 6 września 1937 roku w Wilnie. Z zawodu geodeta. Od 1980 roku działacz NSZZ "Solidarność". Początkowo kolporter podziemnej korespondencji, następnie przewodniczący Komisji „Solidarności” Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.


Pan Wojciech Kwiatkowski to bardzo ciekawa postać. Nie boi się mówić wprost o wielu delikatnych sprawach. Dzięki tym opowieściom mogliśmy spojrzeć na świat oczyma wielkiego patrioty, rewolucjonisty, który nie wahał się podporządkować całego życia ojczyźnie
i rodakom.Uzyskane materiały